wwwspolecenstvi3.jpg

Technologie a výzkum

Dnešní výzkum technologií je založen na materiálním pojetí fyziky. Vědecky preferujeme vzestupný směr vnímání, tedy od hmoty k tvůrčí síle. S největší hrdostí hledáme božskou částici, přitom stále jen nacházíme její odraz ve hmotě. Hmotnými nástroji nelze změřit tvůrčí sílu, neboť je součástí vědomí. Pak tedy jen vědomí dokáže analyzovat jemnohmotnou božskou částici.

Dnešní výzkum dosahuje vrcholu, má tendence hledat nové možnosti růstu. Nová doba přináší změny ve vnímání, kdy se více manifestují sestupné myšlenky, od tvůrčí síly k hmotě. Umožňuje porozumět zákonitostem existence. Vytváří technologickou revoluci, změněný pohled ve všech oblastech a odvětvích. Spojením vzestupného a sestupného pohledu nacházíme syntézu vědomé technologie.

Stávající technologie je oddělená od vědomé existence, postrádá pravidla sounáležitosti. Vše co vytváříme je chladné, hrubá síla bez soucitu ohrožující nás na každém kroku. Jsme jejími otroky, domnívajíc se pravého opaku. Ztrácíme citlivost, schopnost se spravedlivě rozhodnout, vytváříme úpadek globální společnosti. Technologie nám na oplátku přináší určitou úlevu ve formě růžových brýlí. Díky této iluzi ztrácíme důležité zkušenosti s prožitku vědomostí, ztrácíme pojem o celistvé pravdě. Pravda je nám předkládána jako hotový fakt bez možnosti proměny. Jen osobní zkušenost nám vyjevuje fakt o destruktivním působení na společnost.

Neopakujme stejné chyby, obnovme spojení technologie a kolektivního vědomí. Naučme se žít v souladu s přirozeností života. Neboťopravdovost spočívá v celistvém porozumění. Tento základní kámen metafyziky, vyjadřuje pozorovatele v superpozici, kdy se subjekt stává objektem a vědomě prožívá veškeré hmotné i jemnohmotné děje.

Marek Hašlar

Projekty:

Vědomá technologie - výzkum a vývoj důkazních materiálů

Volná energie - výzkum alternativních řešení energetického potenciálu

Eko doprava - aktivity pro zlepšení dopravy a její ekologické zátěže

Rekultivační technologie - výzkum alternativních metod

Vědomá technologie

Výzkum a vývoj vědomé technologie, začíná u hledání důkazu. Nejdříve procházíme teoretickou činností, která dále pokračuje v praktickém uskutečnění. Tento proces se opakuje do nalezení potřebných důkazů o její funkci. Vědomá technologie lze používat ve všech oblastech i formou inovace stávajícího výzkumu.

- výzkum a vývoj materiálů

- syntéza technologie a vědomí

- informovanost o důkazních materiálech

Volná energie

My jako lidstvo žijeme ve velké energetické nestabilitě.V určitých zemích je spotřeba na obyvatele minimální, naopak jsou země s obrovským vzrůstem spotřeby. Kde je pomyslný střed, kolik energie opravdu potřebujeme. Řešení je jednoduché, změnit politiku energetiky, umožnit technologický výzkum volné energie a nabídnout produkt osobních energetických zdrojů. Přemíra plýtvání by byla regulována samotným výkonem zařízení. „Čím více potřebujeme, tím více bereme".

- výzkum svobodné energetiky - vytváření nového pohledu na spotřebu

- výzkum technologie volné energie

- informovanost a sympózia

Eko doprava "Pomalu zajdeš dál!"

Chodíte rádi pěšky? Nebo na kole? V posledním století to vypadá, že se snažíme předběhnout čas. Tvoříme si dopravní prostředky, které nejsou v souladu s přírodou. Technologie, které ovládli naši zemi, zaměstnali naši mysl a ruce nepřirozeným zrychlováním. Zapomínáme však na pozemské zákony, které jsou základními kameny celé lidské existence. Tím je prostor a čas. Při obnově rovnováhy prostoru a času, je určitou revolucí chození pěšky, nebo na kole. V tomto duchu se bude ubírat projekt „Čistá jízda".


        Mediálním partnerem Společenství svobodné Spolupráce je:
logo-textmalinke.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one