wwwspolecenstvi3.jpg

Svobodná spolupráce

Naším hlavním cílem je vytvářet hodnoty společnosti, otevírající možnosti globálního růstu. Společně manifestovat změny, potřebné ve všech oblastech lidství. Učinit osobní proměnu a jít tak příkladem pro celou společnost. Ta stávající prochází úpadkem, je zapotřebí přehodnotit směr, kterým se ubírá. Svobodná spolupráce je nástroj pro diskuzi, kdy přirozeně sdílíme vnitřní impuls proměny. V každém z nás je část pravdy, setkáváním dokončujeme pravdu celistvou.

 Souznění vizí, myšlenek a směrů, vytváří kolektivní sílu působící na globální hodnoty lidstva. Dnešní doba potlačuje přirozenou snahu o celistvost společnosti, rozděluje, panuje, určuje. Nová doba naopak přináší sjednocení, svobodu a přirozenost. Je čas pro změnu, utvořit zdravé klima naší společné budoucnosti.

"My jsme Celistvost, Celistvost jsme my"

Obnovme ideál svobodného společenství, manifestující přirozený potenciál lidství. Zaseďme semínko své jedinečnosti pro obrodu zahrady poznání. Společnou snahou změňme stávající hodnoty dnešní společnosti. Spojme síly jednotlivce pro vytváření nového světa, uchopme budoucnost do našich rukou. Pomozme pravdě zvítězit.Projekty společenství:

 

Most Zemí - tvorba evolučních hodnot - svobodné spolupráce

Reforma času - nové vnímání času, návrat k přítomnosti

Tradice - proměna tradičních hodnot, dědictví pro budoucnost

 

Vědomá sounáležitost idejí vytváří kolektivní pole vibračních interakcí a forem určitého charakteru. Jejich souznění udržuje pole v celistvosti. Jeho pevnou podobu určuje síla soudržnosti. Naplněním vnitřního smyslu jedince vzniká synergie vědomí, smysl svobodné spolupráce. Zvyšuje se samotný energetický potenciál, roste síla tvořivých sil k uskutečnění idejí. Syntézou ve společenství vytváříme harmonickou rezonanci, univerzální proporci sjednocení. Je-li dodržen přirozený řád syntézy, souzvuk vibrací, společenství roste co do kvality. Tímto se dosahuje vývojové hodnoty evolučního potenciálu lidství, čímž zároveň působíme na společné planetární vědomí. Svobodná spolupráce udržuje hodnoty kolektivního vědomí. Každý neseme v srdci souzvuk porozumění, lásku, uzdravující potenciál, poukazující na potřebu přirozených dějů v řádu světa. Obnovme společně pravý smysl společenství.

souzníme s

 

 

index.jpg

        Mediálním partnerem Společenství svobodné Spolupráce je:
logo-textmalinke.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one