wwwspolecenstvi3.jpg

-Vesmír je živý; jeden, živý, spolupracující organismus!

Na této pro někoho stále překvapivé pravdě se dnes shodují špičkový vědci a mystici mnoha směrů, oborů a specializací. Evoluční vývoj Lidství jde dopředu navzdory materialistické propagandě mocichtivých elitářů. Mechanismy vývoje vědomí, principy technologie moci, to vše se po tisících let navrací dospívajícímu člověku. Nebojme se tedy mediálně podporované kopající mrtvoly zvolna zahnívajícího paradigmatu a vnesme do těchto otázek trochu světla.

-Krajinotvorba je vlastně: „nauka o celistvých interakcích Jednoty".

Jejími aspekty jsou také geomantie, šamanismus, magie, politika či zahrádkaření.

Jde o: a)Tvorbu; tj. „rozvoj tvůrčích řemesel", b)Krajiny; tj. interakce vnitřních a vnějších realit. Pro pochopení celého konceptu je třeba si umět představit Stvoření jako jednotný soubor navzájem prostoupených realit (např. naše hmotná, astrální atd.) různých hustot. Jakýkoli děj (včetně pouhé myšlenky či emoce) v kterékoli této realitě je pak obtisknut v „sousedních hustotách" a tam se i projevuje. Vědomým konáním tak můžeme vybudovat jakýsi most idejí a působit na kolektivní vědomí určité lokality nebo širších celků. Právě o kvalitu a sílu idejí, do kolektivního vědomí vyvěrajících z těchto zdrojů inspirace, svádí se odvěký boj. Bytosti z jemnějších realit a z dolních světů tak soupeří o „svobodnou" vůli člověka, stojícího na rozhraní sfér. Běžně se pak rozhodujeme např. mezi milováním a sexem, podporou a výčitkou, čočkou a kotletou, nebo třeba seberealizací a kibicováním. Člověk, který se „zvědomí" v realitách jiných, než je ta zjevná (hmotná) a je schopný číst a řídit děje i interakce těchto vrstev. Podle jeho zralosti se postupně mění i kvalita spolupráce směrem ku svobodě. Zpravidla lze říci, že ti „temní" jsou vlastně jen nezralí, že jejich Duše je příliš mladá na vyšší koncepty Lásky a svobodné Spolupráce a ovládáni spíše pudy se bojí. Naproti tomu neuro-hormonální soustava zocelená zkušeností a již přivyklá mocnému toku Jednoty mysli, srdce a vášně. Aneb „Napravený hříšník vydá za deset nehřešících…", řekl Kristus.

Přirovnáme-li krajinu k lidskému tělu, otevře se před námi mnoho paralel.  Stejně jako emoční blok se ukáže jako choroba těla, tak se např. válka zaznamená v krajině a působí poté na vědomí obyvatel toho místa. Určitě se cítíme lépe na rozkvetlé louce než na jatkách.  A jako máme v těle sítě vzájemně spolupracujících meridiánů, cév, nervů, žláz a jiných tkání, tak i ve velkém těle matky Země jsou takové rezonující struktury. Silová, posvátná, rituální místa, kde vědomě provedená ceremonie zesiluje manifestaci daných archetypů. Znovu zde nalézáme území kotliny jako zcela výjimečné počtem i silou těchto míst. Kopce, řeky, lesy a háje tak skýtají mysteria Druidů, Slovanů, Germánů a mnohá starší, prastará. Krajinné nástroje mají vliv na chování planety a obyvatel, řečeno termíny vědy; jsou to body synergie kvantových polí kolabujících pravděpodobností. Určují, co se stane. Tyto znalosti byly i primárním důvodem Hitlera a jeho okultních znalců k přednostnímu zabrání Československa. Je zde totiž ukryt potenciál ke světové vládě. Opětovným přirovnáním k lidskému tělu se nám ukazuje, že v posvátné Bohémii jsou mnohé paralely např. k interakcím srdce, brzlíku, neuro-hormonální soustavy. Praha (práh mezi „RA" a „ARHA"; „Ra" označuje Slunce, princip harmonické manifestace, „Arha" je aramejské označení pro Zemi) je pak přímo epifýzou (třetí oko).

I to potvrzuje tezi, že naše země budou vstupní branou celosvětových změn. Takovémuto úkolu odpovídá i protitlak; tj. lidé zde jsou už po několikerou generaci vystavováni experimentálním formám manipulace (postupné totalitní vlády, korporátní výchova, ale např. i největší podíl mikrovlnných vysílačů v přepočtu na počet obyvatel).

-Jaká blaženost tomu, kdo vidí pravé krásy Bohémie!

Pro učinění zkušenosti s jemnými realitami je vhodné začít rozvíjet své hmotné a nehmotné smysly, znovu zcitlivět. Vědomým rozvíjením myšlenkových a pocitových pochodů uzdravit vztahy nejprve v sobě a pak až v okolí(opačně to evidentně nelze). Naplněním smyslu života dosáhnout vnitřní vlády a tím svobody.

Syntézou našich naplněných poslání vytvoříme souzvuk Jednoty, most mezi světy.Plánované aktivity (hledáme spolupráci pro):


Sázení stromů a bylin

- city gardening

 

Projekt čistá voda všem

Voda je naší součástí, pro veškerý život je velice důležitá. Je důležité chránit její čistotu. Spojme své síly, je čas podniknout potřebné změny. Náš globální přístup ovlivňuje kvalitu vody, zneužíváme její dar pro své nevědomé potřeby. Je zapotřebí povstat, uvědomit společnost o skutečném stavu. Společně obnovit tradiční přístup a vědomě přispívat k čistotě vody. Cílem tohoto projektu, je uvědomit společnost o důležitosti vodních zdrojů. Také pro její výjimečné schopnosti, uzdravovat Zemi i nás. Voda je živá, vnímá jako my , cílenou podporou jí navracíme místo ve společenství, do kterého už dávno patří.- Informovanost o kvalitách vody

- Čištění řek a potoků

- Studánková osvěta

- Přirozené rekultivační metody

- Rekultivace vodních toků: obnova přirozených vodních koryt, restrukturalizece vodovodního řádu „dle Schaubergera" (vytvoření soběstačných samo-očistných proudivých celků)

 

Obnova krajiny

Všechno co v dnešní době máme, pochází ze Země. Bezděčně drancujeme její nerostné bohatství, na oplátku jí znečišťujeme. Vytváříme silný jed, podobný rakovině, která pomalu prostupuje celou planetou. Její destruktivní podoby se objevují náhle a bez varování. Proč ničíme to co nás živý, proč chceme tak hrůzný čin. Rozhodnutí je na vás, vše spočívá v přístupu jedince, jeho podporou živoucí ekologie.

 

- Projekt - Tachyonové technologie

- Prostorová analýza

- Elementární nástroje

- Živoucí ekologie, způsoby chování

- Harmonie Prostoru: obnova přirozených energetických sítí krajiny a všestranná energetická symbióza s nimi  (obnova megalitických sítí, posvátných hájů apod.).

- Inovace rekultivačních technik: přechod na plně biologické a lokálně soběstačné zemědělství, strukturovaný plán obnovy půdy - plán systematické rekultivace, nezasahování do lesních ekosystémů, možná obnova původních, výsetba např. konopí pro rekultivaci břehů, průmysl, zdraví apod.(příp. další „superplodiny")

 

Rovnováha klimatických podmínek

- Krajina a počasí

- Klimatické nástroje

 

Kurzy a výlety

- Krajinné setkání

- Krajinotvorba seminář

 

Včelařství

- Stav včelstva, ukazuje na nynější odraz společnosti

- Nebeské řemeslo

 

Svoboda semen

- Svobodné zemědělství

- GMO vs Naturel

- Vegeteriánství

 

 

 

 


        Mediálním partnerem Společenství svobodné Spolupráce je:
logo-textmalinke.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one